3ος Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση των ακινήτων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό ασφαλιστικής κάλυψης, για την εξασφάλιση … περισσότερα →

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί των οδών Δοϊράνης 57 & Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 23.3.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. … περισσότερα →

Διαγωνισμός για τον καθαρισμό 4 οικοπέδων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τον καθαρισμό 4 οικοπέδων της ιδιοκτησίας του, τα οποία βρίσκονται στην … περισσότερα →

Υλική υποστήριξη

Ενδεικτική λίστα με τα υλικά αγαθά που έχουν προτεραιότητα για τα παιδιά μας: 1 φούρνο μικροκυμάτων 2 φουρνάκια – κουζινάκια 2 ψυγεία πλυντήρια ρούχων πλυντήριο πιάτων επαγγελματικό 2 τηλεοράσεις κλιματιστικά … περισσότερα →

Διαγωνισμός για την πώληση παλαιών μετάλλων

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα, το οποίο εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374, Τ.Κ. 15233, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί Διαγωνισμό για πώληση παλαιών μετάλλων (scrap).  Τα παλαιά, προς πώληση, μέταλλα, … περισσότερα →

2ος Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση των ακινήτων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό ασφαλιστικής κάλυψης, για την εξασφάλιση … περισσότερα →

Διαγωνισμός για την μίσθωση του καταστήματος Νο 22 γ’ στην οδό Ερμού 37 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 10.3.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου: Ανακοίνωση … περισσότερα →

Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης του ακινήτου στην οδό Φωκίωνος 5, στην Αθήνα

Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού για το ακίνητο στην οδό Φωκίωνος 5 – Ακίνητο Νο 23

Διαγωνισμός για τη Νομική Κάλυψη των μελών του ΔΣ του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη Νομική Κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβούλιο του … περισσότερα →

Διαγωνισμός για συντήρηση ανελκυστήρων και αναβατορίου ΑΜΕΑ

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων και του αναβατορίου ΑΜΕΑ … περισσότερα →

Διαγωνισμός για τον έλεγχο χρήσεως 2022

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, θα προβεί στη διαδικασία λήψης προσφορών «για τη … περισσότερα →