Διαγωνισμός για την επιλογή εταιρείας πούλμαν για τη μεταφορά των οικοτρόφων για το σχολικό έτος 2014-2015

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τις ψυχαγωγικές τους εξόδους των οικοτρόφων του.

Οι ψυχαγωγικές έξοδοι των παιδιών του Οικοτροφείου πραγματοποιούνται κυρίως εντός Αττικής, σε ακτίνα 50 χλμ από το Ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ωρών.

Α. Βασική προϋπόθεση για τη μίσθωση αποτελούν τα παρακάτω στοιχεία:

  • το όχημα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
  • να έχει περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ
  • να διαθέτει ζώνες ασφαλείας, που λειτουργούν όλες
  • να καλύπτονται οι επιβάτες και το όχημα από ασφάλεια
  • ο οδηγός να είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης και
  • να διαθέτει κλιματισμό

Β. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ξεχωριστές προσφορές για τις ακόλουθες περιπτώσεις για δυο κατηγορίες  χωρητικότητας λεωφορείων (0-29 θέσεις και 30-49 θέσεις):

1. Διάρκεια έως 5 ώρες και έως 50 χιλιόμετρα. Για απασχόληση άνω των 50 χιλιομέτρων θα ακολουθεί χρέωση ανά χιλιόμετρο. Για απασχόληση άνω των 5 ωρών και μέχρι και 8 ώρες θα ακολουθεί χρέωση ανά ώρα.

2. Ημερήσια απασχόληση με μέγιστο αριθμό χιλιομέτρων τα 50 χιλιόμετρα. Ως ημερήσια απασχόληση νοείται η απασχόληση από 9 έως και 16 ώρες. Για απασχόληση άνω των 50 χιλιομέτρων θα ακολουθεί χρέωση ανά χιλιόμετρο.

Επισυνάπτεται φόρμα υποβολής της προσφοράς.

Γ. Στις προσφορές θα πρέπει:

  • Οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
  • Οι τιμές να μην συμπεριλαμβάνουν διόδια

Παρακαλούμε να μας στείλετε εγγράφως την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τις ψυχαγωγικές εξόδους των Οικοτρόφων» το αργότερο έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα Ζέρβα στα τηλέφωνα του Ιδρύματος  210-6810687 και ώρες 11:00-15:00.

 

Ο Διευθυντής  του Ιδρύματος

 Λεωνίδας Δραγουμάνος