Πρόσκληση σε διαγωνισμό εκμίσθωσης του ακινήτου επί της Μηλιώνη 7 στην Αθήνα(Κολωνάκι)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 23.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου:

Μηλιώνη 7  (Ημ.ανάρτησης 10-09-2015  και ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 29-09-2015 )