Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί των οδών Πειραιώς 68 & Αγησιλάου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 23.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου:

Πειραιώς 68 & Αγησιλάου (ημ. ανάρτησης 06-10-2015 και ημ. λήξης κατάθεσης προσφορών 26-10-2015)