Πίνακας προσφορών για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

ΤΗΣ 29.10.2015

Η 11η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 29.10.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στα Γραφεία του Ιδρύματος, Λεωφ. Κηφισίας 374, μετά από την με αρ.πρωτ. 1840/26.10.2015  πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρευρέθησαν:

Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης

Αντιπρόεδρος και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων η κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

Σύμβουλος Γραμματέας, η κα Σουλτάνα Σπυροπούλου

Σύμβουλος Ταμίας ο κ. Κωνσταντίνος Γερογιάννης

Σύμβουλος Προμηθειών και Εργαστηρίων ο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Δεν παραβρέθηκε αν και προσκλήθηκε νόμιμα ο Σύμβουλος Παιδαγωγικού κ. Νικόλαος  Κουρέτας.

—————————————————————————————————————

ΘΕΜΑ 4ο

Ενημέρωση περί του αποτελέσματος του διαγωνισμού εκμίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7 στην Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις προσφορές που συγκεντρώθηκαν όσον αφορά την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7 στην Αθήνα σύμφωνα με την από 3.9.2015 ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και του ιδρύματος και έχουν ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ 7

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιατρός

10.150,00 €

ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ ΠΕΝΝΥ

Δικηγόρος

12.100,00 €

ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ελεύθερος επαγγελματίας

13.500,00 €

ΜΑΚΡΗ ΔΩΡΑ

Ιδιώτης

15.500,00 €

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να κάνει δεκτή την πρόταση της κας Μακρή Δώρας για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της Μηλιώνη 7 στην Αθήνα, καθώς αυτή αποτελεί την πιο συμφέρουσα (ούσα η μεγαλύτερη), με μηνιαίο μίσθωμα 15.500 € για 3 έτη για επαγγελματική στέγη.

—————————————————————————————————————–

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών

Χαλάνδρι,19.11.2015

Με εντολή Προέδρου Δ.Σ.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος,

Λεωνίδας Δραγουμάνος