Πίνακας προσφορών για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9

Πίνακας προσφορών Λεωχάρους 9

Ημ. δημοσίευσης πίνακα προσφορών 08-03-2017.