Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 14.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7:

Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης Μηλιώνη 7

(Ημερομηνία ανάρτησης 22-03-2017, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 10-04-2017)