Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου της οδού Ερμού 37

  • 23 March, 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν.4182/2013 και την από 14.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου επί της οδού Ερμού 37

Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης Ερμού 37 

(Ημερομηνία ανάρτησης 22-03-2017, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 10-04-2017)

Categories: Ακινήτα