Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την ολοκλήρωση του συστήματος πυρασφάλειας

  • 19 May, 2017

Το  Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374  στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών για την ολοκλήρωση της πυρασφάλειας του κεντρικού κτιρίου.

Τα υλικά , των οποίων οι ποσότητες είναι ενδεικτικές, θα πρέπει να είναι εγνωσμένης εταιρείας, να έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχα έργα και να ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την προβλεπόμενη  χρήση, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ρητά στην περιγραφή των υλικών .

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η εγγύηση των υλικών (τουλάχιστον 2 έτη) καθώς και ο χρόνος παράδοσης από την παραγγελία.

Η παράδοση θα γίνει στο χώρο του Ιδρύματος.

Η ισχύς των τιμών της προσφοράς είναι για 3 μήνες.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται εάν το ΦΠΑ εσωκλείεται ή προστίθεται στην τιμή καθώς και το κόστος μεταφοράς των υλικών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για την προμήθεια υλικών για την πυρασφάλεια» το αργότερο έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σερδενέ ή τον κ. Κλαυδιανό στο τηλέφωνο 210-6810687 καθημερινά από τις 10:00 ως 15:00.

Ο  Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος