Πρακτικό διαγωνισμού για την επιλογή εταιρείας security

  • 27/09/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SECURITY

Σύμφωνα με την από 24.05.2015 απόφαση Δ.Σ. του Ιδρύματος διενεργήθηκε διαγωνισμός στις 23 Ιουνίου 2017, για την επιλογή εταιρείας security για τη φύλαξη του κεντρικού κτιρίου.

Η Επιτροπή Προμηθειών η οποία αποτελείται από τους κ. κ. Ι. Βαρδινογιάννη, Μ. Παναγιωτοπούλου και Ι. Χριστόφορο, ζήτησε οικονομική προσφορά από τις παρακάτω εταιρείες:

  1. ICTS
  2. AD SECURITY
  3. ΑΠΟΛΛΩΝ SECURITY
  4. PERFECT SECURITY
  5. KOLOSSOS SECURITY
  6. FALCON SECURITY
  7. WORLD SECURITY

Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ιδρύματος καθώς και στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Οικονομική προσφορά έστειλαν οι εταιρείες:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

AD SECURITY

Δευτέρα έως Σαββάτο

31,85€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

39,81€ για τη βάρδια 22:00-06:00

Για Κυριακές, εορτές και αργίες

55,74€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

63,70 για τη βάρδια 22:00-06:00

βλ. συνημμένο πίνακα

OCEANIC SECURITY

Δευτέρα έως Σαββάτο

38,24€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

47,80€ για τη βάρδια 22:00-06:00

Για Κυριακές, εορτές και αργίες

66,92€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

76,48€ για τη βάρδια 22:00-06:00

βλ. συνημμένο πίνακα

GLOBAL PROTECTION

Δευτέρα έως Σαββάτο

42,40€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

47,20€ για τη βάρδια 22:00-06:00

Για Κυριακές, εορτές και αργίες

47,20€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

47,20€ για τη βάρδια 22:00-06:00

βλ. συνημμένο πίνακα

WORLD SECURITY

Δευτέρα έως Σαββάτο

42,00€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

48,40€ για τη βάρδια 22:00-06:00

Για Κυριακές, εορτές και αργίες

68,00€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

77,50€ για τη βάρδια 22:00-06:00

βλ. συνημμένο πίνακα

KOLOSSOS SECURITY

Δευτέρα έως Σαββάτο

41,80€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

49,99€ για τη βάρδια 22:00-06:00

Για Κυριακές, εορτές και αργίες

71,20€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

79,12€ για τη βάρδια 22:00-06:00

βλ. συνημμένο πίνακα

GLOBITY SERVICES

Δευτέρα έως Σαββάτο

47,21€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

59,05€ για τη βάρδια 22:00-06:00

Για Κυριακές, εορτές και αργίες

82,66€ για τις βάρδιες 06:00-14:00 & 14:00-22:00

89,92€ για τη βάρδια 22:00-06:00

βλ. συνημμένο πίνακα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Άδεια λειτουργίας Εταιρικό (αν πρόκειται για εταιρεία) Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα Ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου Υ/Δ για ασφαλιστικές εισφορές Πελατολόγιο της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον
AD SECURITY x x x x
OCEANIC SECURITY
GLOBAL PROTECTION x x
WORLD SECURITY
KOLOSSOS SECURITY
GLOBITY SERVICES

Οι παραπάνω τιμές ΔΕ περιλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α

ΑΠΟΦΑΣΗ: Όπως προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα δικαιολογητικών η εταιρεία AD SECURITY, η οποία προσέφερε και τις πιο συμφέρουσες τιμές, δεν έχει προσκομίσει όλα τα ζητηθέντα δικαιολογητικά. Ως εκ τούτου η  Επιτροπή Προμηθειών αποφασίζει τη συνεργασία με τη εταιρεία OCEANIC SECURITY.

Χαλάνδρι, 8.9.2017

Η Επιτροπή Προμηθειών