Διαγωνισμός για την εκμίσθωση υπογείου χώρου εκ του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 68 στην Αθήνα

  • 15 November, 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 08.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση υπογείου χώρου εκ του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 68 στην Αθήνα.

Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης υπογείου Πειραιώς 68

(Ημερομηνία δημοσίευσης 15-11-2017

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 5-12-2017)