Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Κόσσου 8, στην Αθήνα

  • 15 November, 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 20.10.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Κόσσου 8, στην Αθήνα.

Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κόσσου 8

(Ημερομηνία δημοσίευσης 15-11-2017

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 5-12-2017)