Διαγωνισμός για την εκμίσθωση οικοπέδου επί της οδού Συγγρού 222, στην Καλλιθέα

  • 15/11/2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 13.07.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί της οδού Συγγρού 222, στην Καλλιθέα.

Προκήρυξη για την εκμίσθωση οικοπέδου στην οδό Συγγρού 222, Καλλιθέα

(Ημερομηνία δημοσίευσης 15-11-2017

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 5-12-2017)