Διαγωνισμός για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 13-15, στην Αθήνα

  • 22/11/2017

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου επί των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη 13-15 & Νικηταρά 1, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος.

Στο κτίριο υπάρχουν δύο (2) ανελκυστήρες των 10 στάσεων και η συντήρησή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΥΑ 28425/2008.

Η προσφορά σας θα δοθεί κατόπιν αυτοψίας στους ανελκυστήρες του κτιρίου, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί  κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 10:00-14:00

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή για απλή συντήρηση και η τιμή για πλήρη κάλυψη και εάν ο ΦΠΑ εσωκλείεται ή προστίθεται στην τιμή.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την χρονική ισχύ της προσφοράς κατά τρεις μήνες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για τη μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων», το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Κόνιαρη στα τηλέφωνα 210-6810687 και 6977-263959 και ώρες 10:00-15:00.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος