Διαγωνισμός για την απολύμανση ακινήτων του Ιδρύματος

  • 24/11/2017

Το Ίδρυμα Γ. Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων Ν.Ι.Π.Δ. που φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την απολύμανση και μυοκτονία του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι συνολικής έκτασης 10.500 τ.μ., καθώς και των ακινήτων – οικοπέδων της ιδιοκτησίας του, λίστα των οποίων επισυνάπτεται.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται εάν το ΦΠΑ εσωκλείεται ή προστίθεται στην τιμή καθώς και η χρέωση για την απολύμανση και μυοκτονία ανά ακίνητο/οικόπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά  σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό απολύμανσης- μυοκτονίας» έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 και ώρες 10:00-14:00.

 

 Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος