Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου της οδού Ηφαίστου 5

  • 18 December, 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν.4182/2013 και την από 8.9.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου της οδού Ηφαίστου 5:

Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος Ηφαίστου 5

(Ημερομηνία δημοσίευσης 18-12-2017

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 5-1-2018)