Διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Δημητρακοπούλου 41, στην Καλλιθέα

  • 18 December, 2017

Σύμφωνα με την από 8.9.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Δημητρακοπούλου 41, το οποίο χρήζει επισκευών:

Προκήρυξη για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου στην οδό Δημητρακοπούλου 41

(Ημερομηνία δημοσίευσης 18-12-2017

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 16-2-2018)