Διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων χρήσεως 2018

  • 21/12/2017

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια εντύπων χρήσεως 2018 για τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για τα έντυπα της επισυναπτόμενης λίστας (επισυνάπτονται και δείγματα των εντύπων).

Τo λογότυπο του Ιδρύματος καθώς και οι τίτλοι των εντύπων, είναι χρώματος μωβ.  Τα πρωτότυπα δείγματα θα δοθούν στον μειοδότη μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τα έντυπα χρήσης» έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 και ώρες από 10:00 έως 15:00.

 

Ο  Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος