Διαγωνισμός για την αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, για τη μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων και του αναβατορίου ΑΜΕΑ του ακινήτου της οδού Εμμ. Μπενάκη 13-15

  • 29/12/2017

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την αντικατάσταση δυο (2) ηλεκτρικών πινάκων, για τη συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων καθώς και για τη συντήρηση του αναβατορίου ΑΜΕΑ του κτιρίου επί των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη 13-15 & Νικηταρά 1, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος.

Στο κτίριο υπάρχουν δύο (2) ανελκυστήρες των 10 στάσεων και η συντήρησή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΥΑ 28425/2008.

Οι πίνακες που θα αντικατασταθούν και θα τοποθετηθούν, καθώς όποια άλλα υλικά χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών (σημειώνεται ότι οι νέοι πίνακες δε θα πρέπει να έχουν κανένα είδους κλειδώματος και θα πρέπει να μπορούν να συντηρηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία της εγχώριας αγοράς).

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή για την αντικατάσταση και τοποθέτηση των πινάκων, ξεχωριστά η τιμή για την πλήρη κάλυψη συντήρησης των ανελκυστήρων και ξεχωριστά η τιμή για τη συντήρηση του αναβατορίου και εάν στην τιμή εσωκλείεται ή προστίθεται ο ΦΠΑ.

Η διάρκεια των συμβολαίων της συντήρησης θα είναι 5ετής.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την χρονική ισχύ της προσφοράς κατά τρεις μήνες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών πλακών και μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων και αναβατορίου ΑΜΕΑ», το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Κόνιαρη στο τηλέφωνο 6977-263959 και ώρες 10:00-15:00.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος