Πίνακας προσφορών για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου επί της οδού Ηφαίστου 5, στην Αθήνα

  • 1 February, 2018

Πίνακας προσφορών Ηφαίστου 5

Ημ. δημοσίευσης πρακτικού: 1-2-2018