Διαγωνισμός για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κεντρικού κτιρίου στο Χαλάνδρι και του κτιρίου της οδού Εμμ. Μπενάκη 13-15, στην Αθηνα

  • 01/02/2018

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος στο Χαλάνδρι και του ακίνητου του που βρίσκεται στην οδό Εμμ. Μπενάκη 13-15 &  Νικηταρά στην Αθήνα.

 

Οι πυροσβεστήρες που χρησιμοποιούνται στα κτίρια του Ιδρύματος είναι οι παρακάτω:

  • Πυροσβεστήρας 6kg ξηράς κόνεως                                                      129 τμχ
  • Πυροσβεστήρας 12kg ξηράς κόνεως φορητός ή οροφής                       17 τμχ
  • Πυροσβεστήρας 5-6kg CO2                                                                     8 τμχ
  • Πυροσβεστήρας 10-12kg CO2                                                                14 τμχ
  • Πυροσβεστήρας 25kg ξηράς κόνεως τροχ.                                              2 τμχ
  • Πυροσβεστήρας υποσταθμού FM 200                                                     1 τμχ

      Σύνολο                                                                                                   171 τμχ

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή για κάθε είδος πυροσβεστήρα καθώς και  η τιμή για την υδραυλική δοκιμή (αν χρειαστεί να εφαρμοστεί) και εάν ο ΦΠΑ εσωκλείεται ή προστίθεται στην τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τον αναγόμωση πυροσβεστήρων» έως την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες με τον κ. Κόνιαρη Γιώργο από τις 09:00 έως και τις 14:00 στα τηλέφωνα 210-6810687 και 6977-263959.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος