Διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Δημητρακοπούλου 41, στην Καλλιθέα

  • 02/05/2018

Σύμφωνα με την από 22.2.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Δημητρακοπούλου 41, στην Καλλιθέα.

Προκήρυξη για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου στην οδό Δημητρακοπούλου 41

(Ημ. δημοσίευσης 2-5-2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 3-7-2018)