ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • 17 October, 2018

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει   στην Λ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι, διενεργεί διαγωνισμό για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος, 26 ατόμων, λόγω θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής ανικανότητας από εργατικό ατύχημα, με το ποσό των 25.000€ ανά ασφαλιζόμενο και για 24ωρη κάλυψη.

Οι ασφαλιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στα Τμήματα: του παιδαγωγικού, κοινωνικών λειτουργών, τεχνικής υπηρεσίας, καθαριότητας και μαγειρείων καθώς και εργαζόμενων σε εξωτερικές εργασίες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Για την ασφάλιση μέρους προσωπικού», το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη,  25-10- 2018.  Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι ετήσια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 και 210-6810524,  από 10:30 έως 15:30.