ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

  • 19 October, 2018

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα, που φιλοξενεί άπορα παιδιά και εδρεύει στην  Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι, διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ.

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά τιμών σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για την προμήθεια γραφικής ύλης» για τα είδη που αναγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση, συμπληρώνοντας τις τιμές προσφοράς, επάνω σε αυτήν.  Επίσης στην προσφορά, θα πρέπει να αναγράφεται και το ποσό της έκπτωσης που προσφέρετε επί του καταλόγου σας, για είδη που δεν αναγράφονται στη λίστα.

Οι προσφορά θα κατατίθεται στη Γραμματεία του Ιδρύματος, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης» το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 31-10-2018 και θα πρέπει να ισχύει για ένα έτος, με δικαίωμα του Ιδρύματος να την παρατείνει για τρεις μήνες επιπλέον.

Οι παραγγελίες θα παραλαμβάνονται στο χώρο του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες (Δευτ. – Παρ.), από τις 09:00 έως τις 16:00 και θα ελέγχονται ποσοτικά και ποιοτικά.  Επίσης, δεν θα υπάρχουν κρατήσεις επί του τιμολογίου.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Ιδρύματος από τις 10:30 έως 17:30 στο 210- 6810687 και για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να σας γνωστοποιηθεί η λίστα με τα προϊόντα που θα χρειαζόμαστε για τον επόμενο χρόνο.