ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  • 26 October, 2018
Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει στην  Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό ασφαλιστικής κάλυψης για την εξασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του, ως παρακάτω:
  1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ασφαλιζόμενη αξία ακινήτων 12.130.050,00  συνολικά (επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο)
  1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Συνολική ασφαλιζόμενη αξία 953.000,00 € (επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο) ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη κλειστή προσφορά (εντός σφραγισμένου φακέλου) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018. Η διάρκεια των συμβολαίων θα είναι ετήσια και το Ίδρυμα επιθυμεί να λαμβάνει κάθε είδους ενημέρωση επί των παραπάνω καλύψεων όταν κρίνεται αναγκαίο. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και για να λάβετε τη λίστα με την ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος βάσει της οποίας θα συντάξετε την οικονομική προσφορά, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 210-6810687 από 10:00 έως 14:00.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.xatzikonsta.gr