ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

  • 30 October, 2018

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια εντύπων χρήσεως 2019 για τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για τα έντυπα της επισυναπτόμενης λίστας (επισυνάπτονται και δείγματα των εντύπων).

Τo λογότυπο του Ιδρύματος καθώς και οι τίτλοι των εντύπων, είναι χρώματος μωβ.

Τα πρωτότυπα δείγματα θα δοθούν στο μειοδότη μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:

«Για τα έντυπα χρήσεως»  έως την Τετάρτη, 14-11-2018.

Για να λάβετε δείγματα των εντύπων και για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 και ώρες από  10:30 έως 17:30.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.xatzikonsta.gr