Πίνακας αποτελέσματος για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί των οδών Καμπούρογλου και Σαμαρά στην Αθήνα

  • 21/11/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4182/2013 και την από 2.11.2017 απόφαση του ΔΣ διενεργήθηκε διαγωνισμός για το οικόπεδο επιφανείας 1.774,00 τ.μ. για την μίσθωσή του  και ο οποίος αναρτήθηκε την 19-6-2018  με ημερομηνία λήξης την 9-7-2018.

Προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία μηνιαίως: 3000 € πλέον χαρτοσήμου

 

Α/Α

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΑΦΜ

ΥΠΟΒ/ΝΤΑ ΔΙΚ/ΤΙΚΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

                                                                            Α  Γ  Ο   Ν  Ο   Σ              

Χαλάνδρι, 25.09.2018

Οι ανοίξαντες τις προσφορές

Νικόλαος Κουρέτας

Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Κωνσταντίνος Γερογιάννης

Λάμπρος Παπαϊωάννου