Πίνακας αποτελέσματος για τον διαγωνισμό εκμίσθωσης του καταστήματος δ’ επί της Λεωχάρους 9 στην Αθήνα

  • 21/11/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Ενός ισογείου καταστήματος, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Λεωχάρους 9, (ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 11, δ’) -Εμβαδού ισογείου 28 τ.μ. με πατάρι 24 τ.μ.

Προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία 220,00€.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-6-2018.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΥΠΟΒ/ΝΤΑ

ΔΙΚ/ΤΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 125175840 Οικονομική προσφορά 320,00€ 3-7-2018

Χαλάνδρι, 10-7-2018

Οι ανοίξαντες τις προσφορές

Νικόλαος Κουρέτας

Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

Κωνσταντίνος Γερογιάννης

Λάμπρος Παπαϊωάννου

Ιωάννης Χριστόφορος