Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του α’ & β′ ορόφου εκ του διατηρητέου ακινήτου επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος στην Αθήνα

  • 22/11/2018

Προκήρυξη για την εκμίσθωση του Α’ & Β’ ορόφου εκ του διατηρητέου ακινήτου επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος στην Αθήνα

Σύμφωνα με την από 15.2.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την  εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Ερμού 37 και Φωκίωνος στην Αθήνα:

http://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./

Ημερομηνία δημοσίευσης 22-11-2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 12-12-2018