Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Άστρους 62 στην Αθήνα

  • 10 December, 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν.4182/2013 και την από 25-09-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Άστρους 62 στην Αθήνα.

Προκήρυξη διαγωνισμού μακροχρόνιας εκμίσθωσης για το ακίνητο επί της Άστρους 62 στην Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης (στην ιστοσελίδα  https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./ του Υπ.Οικονομικών) : 6-12-2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:07-02-2019