Ανάρτηση επαναληπτικού διαγωνισμού για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου επί της Δημητρακοπούλου 41 στην Καλλιθέα

  • 05/02/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν.4182/2013 και την από 03.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Δημητρακοπούλου 41 στην Καλλιθέα.

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της Δημητρακοπούλου 41 στην Καλλιθέα

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:06-04-2019

Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας 9:00 – 16:00