Προκήρυξη διαγωνισμού για την αναγόμωση πυροσβεστήρων

  • 22/02/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει  στη Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος στο Χαλάνδρι και του ακίνητου, το οποίο  βρίσκεται στην οδό  Εμμ. Μπενάκη 13-15  &  Νικηταρά στην Αθήνα. 

Η συνεργασία θα ισχύει για 5 χρόνια, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό από την πλευρά του Ιδρύματος. Οι πυροσβεστήρες που χρησιμοποιούνται στα κτήρια του Ιδρύματος είναι οι παρακάτω:

α/α Είδος πυροσβεστήρα τεμάχια
1   6 kg  ξηράς κόνεως     129
2 12 kg  ξηράς κόνεως, φορητός ή οροφής       17
3 5- 6     kg   CO2         8
4 10-12  kg   CO2       14
5 25 kg  ξηράς κόνεως  τροχήλατος         2
6 Υποσταθμού  FM 200         1
                                                   ΣΥΝΟΛΟ   τμχ     171

 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή για κάθε είδος πυροσβεστήρα καθώς και  η τιμή για την υδραυλική δοκιμή (αν χρειαστεί να εφαρμοστεί), και εάν ο ΦΠΑ εσωκλείεται ή προστίθεται στην τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη :  «Για την αναγόμωση πυροσβεστήρων»,   έως τις  28-2-2019 από 09:00 – 16:00 στη γραμματεία του Ιδρύματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες με τον  κ. Κόνιαρη Γιώργο, από τις  09:00 έως και τις 14:00,  στα τηλέφωνα  210-6810687  και  6977263959.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.xatzikonsta.gr .

 

Εκ της Διευθύνσεως