Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος

  • 12/03/2019

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει στην  Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό ασφαλιστικής κάλυψης, για την εξασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του, ως παρακάτω:

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ασφαλιζόμενη αξία ακινήτων 12.130.050,00 €  συνολικά – (επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο)

2.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Συνολική ασφαλιζόμενη αξία 953.000,00 € – (επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο)

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη κλειστή προσφορά (εντός σφραγισμένου φακέλου) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22  Μαρτίου 2019.

Η διάρκεια των συμβολαίων θα είναι ετήσια και το Ίδρυμα επιθυμεί να λαμβάνει κάθε είδους ενημέρωση επί των παραπάνω καλύψεων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Επισυνάπτεται λίστα της ακίνητης περιουσίας:

ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Ιδρύματος  210-6810687 από 10:00 έως 16:00.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.xatzikonsta.gr

Categories: Uncategorized