Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου επί της Ιάσονος 34 στην Αθήνα

  • 23/12/2019

    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΣΟΝΟΣ 34 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν. 4182/2013 και την από 14.11.2019 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος, σας ενημερώνουμε ότι δεχόμεθα έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την μακροχρόνια εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου το οποίο χρήζει επισκευών.

Σας παραθέτουμε τη προκήρυξη αναλυτικά, η οποία είναι αναρτημένη και στο site του Υπουργείου Οικονομικών :

Προκήρυξη διαγωνισμού για το ακίνητο επί της Ιάσονος 34 στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι την 21.02.2020 στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος από τις 9:00-16:00 σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας το ακίνητο για το οποίο προορίζεται η προσφορά και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο).

Εκ της Διευθύνσεως

Categories: Uncategorized