Διαγωνισμός για συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

  • 09/01/2020

Το  Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374  στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων.

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα κληθούν να συντάξουν εκτιμήσεις για την αξία των ακινήτων της επισυναπτόμενης λίστας, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, όταν αυτό ζητηθεί.

ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Οι εκτιμητές πλην της πιστοποίησης θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, εμπειρία,  κλπ), τα οποία θα συνεκτιμηθούν με την οικονομική προσφορά, για την συνεργασία με το Ίδρυμα.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά με τιμή ανά ακίνητο σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων» το αργότερο έως τις 24-1-2020.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-6810687 και  210-6810524, καθημερινά από τις 09:00 ως 16:00, ή στο email του Ιδρύματος :

idrima.xatzikonsta@gmail.com

Categories: Uncategorized