ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Το Ίδρυμα   «Γ. Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων Ν.Ι.Π.Δ.», που φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος, στην Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι συνολικής έκτασης 10.500 τ.μ.,  καθώς και των ακινήτων – οικοπέδων της ιδιοκτησίας του, λίστα των οποίων επισυνάπτεται.

ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται εάν εσωκλείεται ο ΦΠΑ, ή προστίθεται στην τιμή καθώς επίσης η χρέωση για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία ανά ακίνητο/οικόπεδο.  Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε και το κόστος ανά τεμάχιο  σε δολωματικό  σταθμό καθώς και σε μηχανική παγίδα σύλληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά  σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη:

«ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ»,  έως  την Τρίτη, 19-5-2020.

Οι φάκελοι θα παραδίδονται στο θυρωρείο του ιδρύματος και το πρωτόκολλο θα στέλνεται ηλεκτρονικά.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό στέλνετε email στο idrima.xatzikonsta@gmail.com ή στα τηλέφωνα 210-6810687  και  210-6810524

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.xatzikonsta.gr .