ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την αποψίλωση, την απομάκρυνση των ξηρών χόρτων και τον καθαρισμό οικοπέδου της ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Κηφισιάς επί των οδών Λεβίδου, Δημοσθένους και Γεωργαντά, συνολικής έκτασης 13.653 τ.μ.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στον εν λόγω Διαγωνισμό, είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο και να έχουν λάβει γνώση της ακριβούς κατάστασης αυτού και των εργασιών που χρειάζεται, ώστε να αποψιλωθεί πλήρως, προτού κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος η οικονομική σας προσφορά.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για την αποψίλωση και τον καθαρισμό οικοπέδου Κηφισιάς», το αργότερο έως την  Τρίτη, 19-5-2020.

Οι φάκελοι θα παραδίδονται στο θυρωρείο και το πρωτόκολλο θα στέλνεται ηλεκτρονικά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να στέλνετε email στο    idrima.xatzikonsta@gmail.com.  ή στα τηλέφωνα 210-6810687 και 210-6810524.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.xatzikonsta.gr.