ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι, διενεργεί διαγωνισμό για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος, 27 ατόμων, λόγω θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής ανικανότητας από εργατικό ατύχημα, με το ποσό των 25.000 €  ανά ασφαλιζόμενο και για 24ωρη κάλυψη.

Οι ασφαλιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στα Τμήματα: του παιδαγωγικού, κοινωνικών λειτουργών, τεχνικής υπηρεσίας, καθαριότητας και μαγειρείων καθώς και εργαζόμενων σε εξωτερικές εργασίες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Για την ασφάλιση μέρους προσωπικού», το αργότερο μέχρι την  19-5-2020.     Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι ετήσια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να στέλνετε email στο  idrima.xatzikonsta@gmail.com  και στα τηλέφωνα 210-6810687 και 210-6810524.                Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.xatzikonsta.gr.