ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί Διαγωνισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης, για την εξασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του, ως κάτωθι:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

Συνολική ασφαλιζόμενη αξία ακινήτων 12.128.750,00 €. Επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων, με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ :

Συνολική ασφαλιζόμενη αξία  950.000,00 €.  Επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων, με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, Η ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, που προέρχονται ενδεικτικά (είτε για τον ιδιοκτήτη είτε για τους τρίτους – όμορους, γειτονικούς ιδιοκτήτες, περαστικούς, αστέγους) εμμέσως ή αμέσως από πυρκαγιά, σεισμό,  κατάρρευση μερική ή ολική, καταστροφή ολική ή μερική από φυσικά αίτια ή δολιοφθορά και συνδέονται με τα ασφαλισμένα ακίνητα του ιδρύματος.

ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Τη λίστα ακινήτων μπορείτε να τη δείτε εδώ

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά  εντός σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο να αναγράφετε τα στοιχεία της εταιρείας (κυρίως email και τηλ.επικοινωνίας) και να αναφέρετε ότι πρόκειται ”Για τον  διαγωνισμό ασφάλισης ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος”,  το αργότερο μέχρι την  2-6-2020. Τον φάκελο θα τον παραδίδετε στην είσοδο και το πρωτόκολλο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Η διάρκεια των συμβολαίων θα είναι ετήσια και το Ίδρυμα επιθυμεί να λαμβάνει κάθε είδους ενημέρωση επί των παραπάνω καλύψεων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση:  idrima.xatzikonsta@gmail.com  υπ΄όψιν Διευθυντή, ή  στα τηλέφωνα  210-6810687 και  210-6810524 από τις 10:00 έως τις 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.xatzikonsta.gr.