Προκήρυξη διαγωνισμού για επισκευή εξωτερικών όψεων και ηχομόνωση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, σε κτήριο στην Εμμ. Μπενάκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ίδρυμα «Γεωργίου & Αικατερίνης Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων», το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό με θέμα:

«Επισκευή εξωτερικών όψεων και ηχομόνωση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, στο κτήριο επί των οδών Μπενάκη 13-15 και Νικηταρά 1, στην Αθήνα».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την οικονομική τους προσφορά, σε κλειστό φάκελο, αναγράφοντας το θέμα του ως άνω διαγωνισμού, σε χρονικό διάστημα από τη δημοσίευσή του και εντός 20ημέρου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας στο email του Ιδρύματος:idrima.xatzikonsta@gmail.com, υπ΄όψιν κ. Γεωργίου Κόνιαρη, ή στα τηλέφωνα  210-6810524  και  210-6810687, πρωϊνές ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.xatzikonsta.gr .