Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης, για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του, ως κάτωθι:

  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Συνολική ασφαλιζόμενη αξία ακινήτων 128.750,00 €.Επισυνάπτεται παρακάτω λίστα των ακινήτων, με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Συνολική ασφαλιζόμενη αξία 000,00 €.Επισυνάπτεται παρακάτω λίστα των ακινήτων, με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, Η ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, που προέρχονται ενδεικτικά (είτε για τον ιδιοκτήτη είτε για τους τρίτους – όμορους, γειτονικούς ιδιοκτήτες, περαστικούς, αστέγους) εμμέσως ή αμέσως από πυρκαγιά, σεισμό,  κατάρρευση μερική ή ολική, καταστροφή ολική ή μερική από φυσικά αίτια ή δολιοφθορά και συνδέονται με τα ασφαλισμένα ακίνητα του ιδρύματος.

ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε έγγραφη κλειστή προσφορά (εντός σφραγισμένου φακέλου), στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται “Για τον διαγωνισμό ασφάλισης ακίνητης περιουσίας” μέχρι την 24-6-2020.

Η διάρκεια των συμβολαίων θα είναι ετήσια και το Ίδρυμα επιθυμεί να λαμβάνει κάθε είδους ενημέρωση επί των παραπάνω καλύψεων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:  idrima.xatzikonsta@gmail.com ή στα τηλέφωνα  210-6810687 και 210-6810524 από  τις 12:00 έως τις 16:00.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα των ακινήτων του Ιδρύματος: Λίστα ακινήτων