Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του καταστήματος β΄ επί της οδού Ερμού 37 και Φωκίωνος 5 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος εκ του ακινήτου επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος στην Αθήνα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2.7.2020  σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας το τίτλο :

“Για το διαγωνισμό εκμίσθωσης του καταστήματος   β’ επί της Ερμού 37 & Φωκίωνος στην Αθήνα” .

Οι προσφορές κατατίθενται στη γραμματεία του Ιδρύματος  επί της Λεωφόρου Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την προκήρυξη παρακάτω:

Προκήρυξη αναλυτικά

Ώρες λειτουργίας της γραμματείας για κατάθεση προσφορών 9:00-16:30.