Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του διώροφου διατηρητέου κτηρίου στην οδό Φωκίωνος 5 – Αθήνα

 Ανακοίνωση διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε διαγωνισμός για την εκμίσθωση του διατηρητέου διώροφου κτηρίου στην οδό Φωκίωνος 5 στην Αθήνα.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την προκήρυξη αναλυτικά.

Οι προσφορές για το εν λόγω ακίνητο κατατίθενται έως τις 15/7/2020 σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει πως πρόκειται για τον διαγωνισμό εκμίσθωσης του ακινήτου επί της Φωκίωνος 5 στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στο idrima.xatzikonsta@gmail.com.