Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην  Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Διαγωνισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης, για την εξασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του, ως κάτωθι:

  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Συνολική ασφαλιζόμενη αξία ακινήτων 12.128.750,00 €.                                                                                                    Επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων, με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ:  Συνολική ασφαλιζόμενη αξία 950.000,00 €. Επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων, με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, Η ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, που προέρχονται ενδεικτικά (είτε για τον ιδιοκτήτη είτε για τους τρίτους – όμορους, γειτονικούς ιδιοκτήτες, περαστικούς, αστέγους) εμμέσως ή αμέσως από πυρκαγιά, σεισμό,  κατάρρευση μερική ή ολική, καταστροφή ολική ή μερική από φυσικά αίτια ή δολιοφθορά και συνδέονται με τα ασφαλισμένα ακίνητα του ιδρύματος.

◙   ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Κατάσταση ακινήτων

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε έγγραφη κλειστή προσφορά (εντός σφραγισμένου φακέλου),  με την ένδειξη: «για τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ασφάλισης Ακινήτων», το αργότερο μέχρι την 20-7-2020.

Η διάρκεια των συμβολαίων θα είναι ετήσια και το Ίδρυμα επιθυμεί να λαμβάνει κάθε είδους ενημέρωση επί των παραπάνω καλύψεων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνσηidrima.xatzikonsta@gmail.com ή στα τηλέφωνα  210-6810687 και 210-6810524 από  τις  12:00 έως τις 16:00.