Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος επί της οδού Φωκίωνος 5 στην Αθήνα

Ανακοίνωση επαναληπτικού διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε διαγωνισμός για την εκμίσθωση του διατηρητέου διώροφου κτηρίου στην οδό Φωκίωνος 5 στην Αθήνα.

Μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη αναλυτικά εδώ.

Οι προσφορές για το εν λόγω ακίνητο κατατίθενται έως τις 26 Οκτωβρίου 2020 σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει πως πρόκειται για τον διαγωνισμό εκμίσθωσης του ακινήτου επί της Φωκίωνος 5 στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στο idrima.xatzikonsta@gmail.com.