Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του καταστήματος β’ επί της οδού Ερμού 37 στην Αθήνα

Ανακοίνωση επαναληπτικού διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε διαγωνισμός για την εκμίσθωση του καταστήματος β’ επί της οδού Ερμού 37 στην Αθήνα.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την προκήρυξη αναλυτικά.

Οι προσφορές για το εν λόγω ακίνητο κατατίθενται έως τις 26 Οκτώβρη 2020 σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει πως πρόκειται για τον διαγωνισμό εκμίσθωσης του καταστήματος β’ επί της Ερμού 37 στην Αθήνα και να αναγράφονται το Ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στο idrima.xatzikonsta@gmail.com.