Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 68, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 31.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Προκήρυξη για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 68

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-7-2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προφορών: 19-8-2021