Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ημιωρόφου και του α’ ορόφου εκ του ακινήτου επί της οδού Λεωχάρους 9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 10.6.2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Ημιώροφος και α’ όροφος εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9

Ημ. δημοσίευσης: 5-8-2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 25-8-2021