Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 68

Πρακτικό διαγωνισμού εκμίσθωσης Πειραιώς 68