Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου επί της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

Πρακτικό διαγωνισμού εκμίσθωσης Λεωχάρους 9 (κατάστημα γ΄)